Каква е мощността на електрическия мотор?

От 180 W до 400 W

250 W е ограниченито на стандарта

Проверете за всеки конкретен модел