Колко време е необходимо за зареждане на акумулатора?

Времето за заряд с помощта на зарядното устройство (220 V) е 4-6 часа.

Времето за заряд с помощта на предлагания от нас соларен панел е 16 часа.