Какъв е пробега с едно зареждане на акумулатора?

По паспортни данни  – 30 – 40 километра.

В действителност няма точен отговор на въпроса. Зависи от натоварването, терена, времето (температура и вятър), модела на велосиепеда, вида и състоянието на акумулатора, теглото и опита на велосипедиста и т.н.

При всички случаи покривате по-голям периметър и с по-малко усилия в сравнение с обикновенния велосипед.

Как да удължите пробега с едно зареждане