Как се зарежда акумулатора?

Акумулатора може да се зарежда както на самия велосипед, така и отделно от него.

Разполагате със зарядно устройство за 220 V . Допълнително можете да се оборудвате със соларен панел, който може да изполвате когато нямате или не желаете да използвате захранване от електрическата мрежа.

Нивото на мощност може да се види на индикатора, след като той е включен.

Ако батерията не се използва дълго време съхранявайте я полузаредена и я зареждайте в продължение на 2-3 часа всеки месец.