Как работи електрическия велосипед?

Електрическият велосипед представлява хибридно превозно средство, по подобие на електро-мобилите, но в случая е хибрид между електрическия мотор и вашите крака.
Всеки електро-велосипед е оборудван с електрически мотор, акумулатор и система за управление, включваща контролер, пулт за управление, датчици.
В съвременните електро-велосипеди се използват два вида управление:

Предлаганите от нас електро-велосипеди използват системата на управление PAS (Pedal assistance system), отговаряща на действащото законодателство в Европа.