Какво е PAS?

Pedal assistance system (PAS) е система за управление на електровелосипеда.

Включва конторолер за управление на електрическия мотор и сензори които следят системите за управление на велосипеда – сензор за въртене на педалите, сензори на спирачите, сензор за скорост.

  • Сензора за въртене на педалите регистрира тяхното движение. Той включва/изключва  мотора, в зависимост от това въртят ли се или не. Представлява най-често магнитен диск, монтиран на централната ос.
  • Сензорите на спирачките изключват мотора при тяхното натискане.
  • Сензора за скорост включва мотора при достигане на скорост от 5 км/час и го изключват при надвишаване на скоростта над 25 км/час.
контролер за електровелосипед
Пулт за управление

Контролера се командва от пулт монтиран върху кормилото. В нашите модели има 3 степени на мощност: ниска, средна и висока.

Pedal assistance system е единственната позволена система за управление на електоровелосипед в Европа.