Електро велосипеди – управление

Електро велосипеди 

В съвременните електро велосипеди се използват основно два вида управление:

  • Pedal Assist;
  • Throttle Assist.

В САЩ, Канада и Автралия например са позволени и двете системи. В други страни, като например Китай, Япония и страните от Евросъюза, е позволена само системата PAS или са въведени ограничения.

И двата вида включват еднакви компоненти – акумулатор, мотор, контролер. Различават се единствено по логиката на управление, която използва контролера.

1.    Pedelec

(pedal electric cycle)

Ще започнем от тези електро велосипеди, защото те са единствените позволени в Европа.  Използват системата за управление PAS (Pedal Assisted System). Тях ще опишем и по-подробно. Работят по следния начин.

Велосипедистът върти педалите, както при обикновен велосипед, а мотора добавя определена енергия, която като правило може да се регулира. Управлението става от пулт, монтиран на кормилото.

Pedelec няма педал или ръкохватка за „газта“, като мотоциклет!

електро велосипедиПултът за управление разполага с дисплей или светодиодна индикация. С помощта на пулта можете да променяте въртящия момент на мотора (обикновено 3 или 4 нива). Допълнително можете да следите за състоянието на батерията, скоростта, пробега и т.н.

Мозъка на велосипеда е контролерът. В този вид управление, той е по-сложен. Освен от пулта за управление, той получава команди от няколко датчика:

  • Датчик за въртене на педалите, обикновено монтиран на тяхната ос,
  • Датчици на спирачките,
  • От електрическия мотор,
  • Някои модели имат датчик измерващ въртящия момент.

Цялата система е подчинена на следната логика:

  • Двигателя работи, само по-време на въртене на педалите и надвишена скорост от 5 км/час. Ако спрете да ги въртите моторът спира,
  • При натискане на спирачка, моторът спира,
  • При надвишаване на определена скорост (за Европа 25 км/час), моторът спира.

Този стил на управление е въведен например в Европа, Япония и Китай.

Повече за изискванията към електро велосипедите в Европейския съюз.

В международен план, повечето електро велосипеди се използват в центъра на града и Pedelec велосипедите клас 250  Вата са най-големият сегмент от световния пазар. Китай е с най-голям дял, добавяйки 20 милиона електрически велосипеда в година. Европа има около един милион, останалата част от света още един милион.

2.    On-Demand

OnDemand и Trottle Assist – това са наименования на един и същ тип управление за електрически велосипеди.

В Америка електрическите мотори са много по-мощни (до 750 Вата) и се използват, за пътувания до и от предградията. Ето защо там предпочитат тази система за управление. Развиват се по-големи скорости и се преодоляват по-големи разстояния.

Отново можете да въртите педалите, но същевременно да регулирате мощността.

електро велосипедиВ този случай подавате газ чрез ръкохватката на кормилото или от отделен бутон.

Контролера съответно е по-опростен откъм логика на управление.

On-Demand моторите имат серия от съединители, които ви позволяват да въртите педалите на колелото, без всякакво моторно приплъзване, така че електро велосипедите возят просто като обикновен велосипед.

Електро велосипеди